Aksis landschapsarchitecten

De buitenshuisontwerpers van aksis zijn specialisten in het vormgeven van de publieke en private buitenruimte. Een plan van aksis steunt op een scherpe analyse; is helder, sterk en goed gedetailleerd.

aksis landschapsarchitecten
aksislandschapsarchitecten
kantoor aksis
De buitenshuisontwerpers van aksis zijn specialisten in het vormgeven van de publieke en private buitenruimte. Een plan van aksis steunt op een scherpe analyse; is helder, sterk en goed gedetailleerd.

netwerk
Alma Kennis is de grondlegger van het bureau dat sinds 1995 in 's Hertogenbosch is gevestigd. Vanuit een prachtige ruimte in het voormalige Groot Ziekengasthuis werken wij aan een zeer divers aantal projecten op verschillende schaalniveau's. Van het kleinste detail tot aan een overkoepelend en interdisciplinair masterplan. Om dit te kunnen doen bundelen wij onze kracht met specialisten in architectuur, beeldende kunst, civiele techniek, design, ecologie, ruimtelijk ontwerp en stedebouw. Zo kunnen we per project een enthousiast en deskundig ontwerpteam samenstellen dat optimaal is uitgerust voor de gestelde vraag. Een projectteam dat zo inzetbaar is over de gehele breedte van het werkveld.

inspiratie
Bij iedere opgave vinden we steeds weer inspiratie in de 'genius loci', de ruimtelijke kenmerken en de ontstaansgeschiedenis van de plek. Zo is iedere plek uniek. Het formuleren van dit DNA vinden we essentieel om in combinatie met de vraag te komen tot originele, op de locatie toegesneden oplossingen. Onze ontwerpen hebben door deze benadering een duurzame basis en een plaatsgebonden identiteit. En ook in deze periode waarin de factor tijd, zo belangrijk voor het tot stand komen van een groene wereld, vervangen lijkt te worden door de factor onzekerheid geloven wij in een helder onderliggend concept dat een duurzaam frame biedt voor tijdelijkheid.